Loading...

Folklor


Folklor             
        
    

Ordu ve yöresi birçok kavimlerin uğrak ve durak yeri olmuştur. Bu nedenle folklorda, yöreye gelen kavimlerin etkisi vardır.
Ordu , horon, kafkas ve halay oyunlarının etkisinde bir folklor yapısına sahiptir. Yöreye özgü "METELİK", "ORDU KARŞILAMASI" ve "SALLAMA" oyunları, Gülyalılar'ın folkloruna direk yansımıştır.